dit.lv

Skala ir izveidota no 14 apliecinājumiem un ietver divas daļas : trauksme ( I daļa) un depresija (II daļa)

Lai interpretētu to, ir nepieciešams summēt balles katrā daļā atsevišķi.

Piemēram: pēc trauksmes skalas iznāk 11 balles, по depresijas skalas -3 balles. Var secināt, ka ir klīniski izteikta trauksme, bet depresijas līmenis ir normas robežās.

Vai: pēc trauksmes skalas iznāk 15 balles, pēc depresijas skalas 9 balles.Var secināt, ka ir klīniski izteikta trauksme un subklīniski ir izteikta depresija.

Vai: pēc trauksmes skalas 6 balles, pēc depresijas skalas 7 balles. Var secināt, ka gan trauksmes gan depresijas līmeņi ir normas robežās (summēt balles no katras daļas nav vajadzīgs!)

Katram jautājumam atbilst 4 atbilžu varianti. Izvelēties to atbidi, kas raksturo Jūsu stāvokli, pēc tām summējiet balles.

I daļa (trauksmes līmeņa vērtējums)

 1. Es jūtu saspringumu, neesmu savā vietā
  3 - visu laiku
  2 - bieži
  1 - laiku pa laikam, dažreiz
  0 - vispār tā nejūtos
 2. Es jūtu bailes, liekas ka kaut kas briesmīgs var notikt
  3 — tā ir, bailes ir ļoti lielas
  2 — jā, tā ir, bet bailes nav lielas
  1 — dažreiz, bet tas manis netraucē
  0 — vispār to nejūtu
 3. Nemierīgas domas pastāv manā galvā
  3 — vienmēr
  2 — lielāku laiku
  1 — laiku pa laikām
 4. Es brīvi varu apsēsties un atpūsties
  0 — noteikti, tā ir
  1 — varbūt, tā ir
  2 — dažreiz, tā ir
  3 — vispār nevaru
 5. Es jūtu iekšējo nemieru vai trīci
  0 — vispār nejūtu
  1 — dažreiz
  2 — bieži
  3 — ļoti bieži
 6. Es jūtu nemieru, man visu laiku ir jākustās
  3 — jā, tā ir
  2 — iespējams tā ir
  1 — tikai daļēji
  0 — vispār tā nejūtos
 7. Man ir negaidītas panikas lēkmes
  3 — ļoti bieži
  2 — gandrīz bieži
  1 — ne tik bieži
  0 — vispār nav

II daļa (depresijas līmeņa vērtējums)

 1. Tas, kas āgrak man patika, tagad izsauc tādas pašas sajūtas kā iepriekš
  0 — jā, tā ir
  1 — varbūt tā ir
  2 — tikai nedaudz tā ir
  3 — tas tā nav
 2. Es varu pasmieties un redzēt kaut ko priecīgu notikumos
  0 — jā, tā ir
  1 — varbūt ta ir
  2 — tikai nedaudz tā ir
  3 — vispār nevaru
 3. Es jūtos modrs
  3 — es to nejūtu
  2 — ļoti reti
  1 — dažreiz
  0 — prakstiski vienmēr
 4. Man liekas, ka es daru visu ļoti lēni
  3 — prakstiski visu laiku
  2 — bieži
  1 — dažreiz
  0 — vispār nē
 5. Es nerūpējos par savu izskatu
  3 — jā, tā ir
  2 — es neterēju tik daudz laika,cik ir vajadzīgs
  1 — varbūt,es uzsaku terēt mazāk laika
  0 — es nerūpējos par sevi,tāpāt kā agrāk
 6. Es uzskatu, ka mans darbs (hobbijs) var mani nomierināt
  0 — tāpat, ka vienmēr
  1 — jā, bet ne tādā līmenī kā agrāk
  2 — daudz mazāk,nekā vienmēr
  3 — es tā neuzskatu
 7. Es varu saņemt labsajūtu no grāmatas, radio vai teleprogrammām
  0 — bieži
  1 — dažreiz
  2 — reti
  3 — ļoti reti

Baļļu summa: