dit.lv

Prostatas simptomu skala

Atbildot uz jautājumiem, izvērtējiet pašsajūtu pēdējā mēneša laikā. Katrā jautājumā jāatzimē viens atbildes variants, kas vislabāk raksturo pašreizējo situāciju.

Urinācijas simptomi Nekad Reti Mazāk kā pusi reižu Apmēram pusi reižu Vairāk kā pusi reižu Vienmēr
1. Cik bieži Jums bijusi sajūta,ka pēc urinācijas urinpūslis pilnībā neiztukšoas? 0 1 2 3 4 5
2. Cik bieži divu stundu laikā pēc urinācijas Jums ir bijusi vajadzība urinēt atkal? 0 1 2 3 4 5
3. Cik bieži urinācijas laikā strukla ir vairākkārt pārtraukusies un atsākusies no jauna? 0 1 2 3 4 5
4. Cik bieži Jums ir bijušas grūtibas aizkavēt urināciju? 0 1 2 3 4 5
5. Cik bieži Jums ir bijusi vāja urīna strūkla? 0 1 2 3 4 5
6. Cik bieži Jums uzsākot urināciju,ir nācies piepūlēties vai sasprindzināties? 0 1 2 3 4 5
7. Cik reižu Jums laikā no gulētiešanas līdz celšanās brīdim nākas mosties,lai urinētu? 0 reizes 1 reizes 2 reizes 3 reizes 4 reizes 5 reizes
Jūsu dzīves kvalitāte saistibā ar urināciju? Teicama Laba Apmierinoša Viduvēja Neapmierinoša Slikta
8. Kā Jūs justos, ja urinācija turpmākās dzīves laikā saglabātos kā pašreiz? 0 1 2 3 4 5

PISS punktu summa 1-7 jautājumam. Punkti 0-7 viegli simptomi, 8-19 vidēji simptomi, 20-35 smagi simptomi. Simptomu pasliktināšanās gadījumā, lūdzu konsultējieties ar savu ārstu.

Adaptēta no I-PSS2 (The International Prostate Symptom Score)