dit.lv

Lūdzu, atzīmējiet atbildes,kuras visprecīzāk raksturo Jūsu situāciju.

Saskaitiet kopā atzīmētos skaitļus un ierakstiet to summu paredzētajā lauciņā zem tabulas.

Cik ļoti Jums traucē:

Nemaz Pavisam nedaudz Nedaudz Diezgan Ļoti Ārkārtīgi
1) Nepatīkama, steidzama vajadzība urinēt?
1 2 3 4 5 6
2) Pēkšņa, neatliekama vajadzība urinēt?
1 2 3 4 5 6
3) Nejauša urīna nesaturēšana?
1 2 3 4 5 6
4) Bieža urinēšana nakts laikā?
1 2 3 4 5 6
5) Mošanas nakts laikā šīs vajadzības dēļ?
1 2 3 4 5 6
6) Urīna nesaturēšana, kad ir stipra vajadzība urinēt?
1 2 3 4 5 6

Lūdzu, ierakstiet Jūsu aptaujas rezultātu __________.

Ja Jūsu punktu skaits ir augstāks par 24, iespējams Jums ir pāraktīvs urīnpūslis.